Đóng

Tố người yêu bạn cặp bồ cũng phạm luật

“Trong thời gian họ yêu nhau thì chính mắt tôi bắt gặp cô bạn gái của bạn tôi cặp bồ với một anh chàng khác”.

Tôi có một anh bạn thân, anh bạn này đang yêu một cô gái cũng rất xinh, họ yêu nhau được khoảng 6 tháng rồi. Trong thời gian họ yêu nhau thì chính mắt tôi bắt gặp cô bạn gái của bạn tôi cặp bồ với một anh chàng khác. Tôi muốn có bằng chứng để giúp cho bạn mình nên tôi đã theo dõi cô bạn gái của bạn tôi và có chụp được hình bạn gái của bạn tôi vào nhà nghỉ với một người khác. Tôi đang suy nghĩ có nên nói thẳng chuyện này với bạn tôi không vì sợ anh ấy sốc vì anh ấy vẫn đang yêu thắm thiết cô bạn gái kia.

Tôi đã thăm dò bạn tôi về mối quan hệ của hai người, bạn tôi vẫn khăng khăng cô gái đó tốt với bạn. Tôi có nên nói cho bạn tôi và người nhà bạn tôi biết về mối quan hệ mờ ám của cô gái kia không kèm với hình ảnh tôi chụp được không? Như vậy tôi có vi phạm luật không? Tôi có phải là người phá hạnh phúc của bạn mình không?

Luật sư tư vấn:

Hình ảnh cá nhân là quyền về nhân thân của cá nhân người đó. Quyền này được pháp luật bảo vệ và được quy định cụ thể trong Bộ luật Dân sự 2005. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân hay công bố bí mật đời tư của một cá nhân cũng phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp công bố theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp của bạn, nếu bạn sử dụng những hình ảnh của cô gái mà chưa được sự đồng ý của cô ấy, bên cạnh đó hình ảnh lại mang tính nhạy cảm (hình ảnh cô gái vào nhà nghỉ với người khác), thì hành vi của bạn sẽ vi phạm pháp luật vì: theo Điều 31 Bộ Luật Dân Sự 2005 quy định về “Quyền của cá nhân đối với hình ảnh” thì “Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý” và “Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.”. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 25 Bộ luật Dân sự, khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền: “Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai; Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại”.

Thậm chí, hình ảnh cô gái ấy vào nhà nghỉ với người khác mang tính nhạy cảm rất cao, nên nếu có đủ cơ sở chứng minh bạn phát tán ảnh nhằm vào một con người cụ thể (ở đây là cô gái ấy) để bêu riếu nhân phẩm, danh dự người đó thì bạn hoàn toàn có thể bị kết tội “làm nhục người khác”, được quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Vì thế việc bạn định sử dụng những bức ảnh để làm bằng chứng cho việc cô gái phản bội bạn thân của bạn, mà không được sự đồng ý của cô ấy là vi phạm pháp luật, còn có thể bị cô gái kiện ngược lại.

Trước khi bạn sử dụng những tấm hình đó, mong bạn suy nghĩ thật kỹ về trách nhiệm pháp lý mà mình phải gánh chịu.