Đóng

Chuyên Mục Khác

Tư vấn bồi thường chi phí đào tạo

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp đó là việc phải có đội ngũ lao động lành nghề, làm chủ được công nghệ, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao tính cạnh tranh đối với […]

10/06/2016 Quản Trị

Xem thêm

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế

1.Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế Theo quy định tại Điều 25 Luật tố tụng dân sự 2004 thì “Tranh chấp về thừa kế tài sản” sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân. Cụ thể tại thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế sẽ thuộc về tòa án […]

10/06/2016 Quản Trị

Xem thêm

Giải quyết tranh chấp lao động

Để cung cấp dịch vụ tư vấn luật tốt hơn cho quý khách cũng như tăng sự chuyên sâu từng lĩnh vực luật, văn phòng luật sư chúng tôi tổ chức chia thành nhiều Tổ tư vấn theo lĩnh vực, chế định pháp luật (mang tính tương đối). Mỗi Tổ tư vấn có những luật […]

10/06/2016 Quản Trị

Xem thêm